โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
104 ถ.พระแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
104 ถ.พระแก้ว   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :