โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
104 ถ.พระแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 0 คน